Social Return Culemborg

Sociaal rendement (Engels: social return) is de aanduiding die in brede zin wordt gebruikt voor de maatschappelijke meerwaarde die met genomen of te nemen maatregelen wordt bereikt, zoals betere naleving van grondrechten en beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, en versterking sociale cohesie en solidariteit.

Bij Social Return Culemborg staat het voor veel meer, o.a. creëren van duurzame werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook voor ondersteuning in dagbesteding waarbij mensen gestimuleerd worden om hun vaardigheden te ontwikkelen. Social Return is maatwerk en maatwerk is wat wij bieden!

Happy multiethnic diverse young people sitting in office and giving high five each other after great collaboration, discussing strategies. Disabled male manager sitting with his colleagues at office.